Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast
OŚWIADCZENIE
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. St. Reymonta
w Rawie Mazowieckiej
 

Na terenie Naszej szkoły (za budynkiem sali gimnastycznej) w dniu 29.09.2023 r. pobiło się dwóch uczniów. Kilkudziesięciu innych uczniów obserwowało to zajście i swoim zachowaniem zachęcało chłopców do bójki. Młodzież nagrywała i udostępniała nagrania w Internecie.

Niestety żaden z uczniów nie poinformował pracowników szkoły o zdarzeniu, w wyniku czego nie doszło do interwencji ze strony placówki.

W poniedziałek, 2 października 2023 r. mama jednego z chłopców uczestniczących w bójce poinformowała szkołę o zdarzeniu oraz o tym, że zgłosiła sprawę na policję. Udzieliła także informacji na temat stanu zdrowia syna.

Natychmiast po uzyskaniu informacji podjęliśmy zdecydowane działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Obaj chłopcy, jaki i inni uczestnicy zajścia zostali objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
W ramach podjętych działań odbyły się spotkania informacyjno – prewencyjne w/w uczniów i ich rodziców z wicedyrektorami szkoły, psychologiem i pedagogiem specjalnym oraz policjantem z KPP w Rawie Mazowieckiej. Uczestnicy oraz ich rodzice zostali poinformowani o możliwych konsekwencjach wynikających ze Statutu szkoły.

Szczegóły zdarzenia oraz rolę każdego z uczestników wyjaśnia policja.

Szkoła jest w stałym kontakcie z rodzicami chłopców oraz z Kuratorium Oświaty – Delegatura w Skierniewicach, Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej oraz Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Nasze obecne działania skupiają się na dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wszystkich uczestników zajścia, jak i dla pozostałych uczniów Naszej szkoły. Nawiązujemy współpracę z zewnętrznymi placówkami w celu realizacji różnego typu spotkań dla uczniów i nauczycieli, szczególnie w zakresie zapobiegania agresji.

Obaj chłopcy są uczniami klasy pierwszej, a więc dopiero od miesiąca (do momentu zdarzenia) byli uczniami Naszej szkoły. Nie mieliśmy wcześniej żadnych informacji o problemach związanych z ich zachowaniem. Ze względu na dobro i ochronę zdrowia psychicznego chłopców i innych uczniów nie możemy podawać szczegółowych informacji dotyczących zajścia.

Jesteśmy poruszeni zaistniałą sytuacją, tym bardziej, że jest to pierwsze takie zdarzenie w historii Naszej placówki.

Szkoła zauważa problem związany z prawidłowym funkcjonowaniem społeczno - emocjonalnym uczniów. Przyczyną tego może być izolacja w czasie pandemii, brak bezpośrednich kontaktów społecznych, jak również sytuacja związana z wojną na Ukrainie. Wszechobecność doniesień związanych z agresją ludzką wpływa na zmiany w zachowaniu, szczególnie u dzieci.

Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Naszym uczniom oraz nie dopuścić do powtórzenia się podobnych zdarzeń.

                                                                          Daria Frączak
                                                                            wicedyrektor szkoły

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl