Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

OPIS PROJEKTU

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie w kwietniu 2018 roku miesięcznych oraz dwutygodniowych staży zawodowych w hiszpańskich przedsiębiorstwach w Maladze.
Na praktykę zagraniczną wyjedzie grupa 32 uczniów kształcących się w zawodzie: technik logistyk (4 tygodnie), technik agrobiznesu (4 tygodnie) oraz technik ekonomista (2 tygodnie). Projekt „Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie” będzie trwał od września 2017 do 30 czerwca 2019 roku. Celem głównym projektu jest nabycie i rozwinięcie przez 32 uczniów klasy trzeciej technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista oraz technik agrobiznesu umiejętności i kompetencji zawodowych dostosowanych do wymagań europejskiego rynku pracy.
Realizacja powyższego celu odbędzie się poprzez realizację następujących celów szczegółowych: - zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku poprzez wykorzystanie dobrych praktyk kraju partnera przyjmującego -nabycie i rozwijanie kwalifikacji kluczowych dla uzyskania przyszłego zatrudnienia w wyuczonym zawodzie: dla technikum ekonomicznego w zakresie planowania i prowadzenia działalności w organizacji i prowadzenia rachunkowości; dla technikum logistycznego w zakresie organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania w jednostkach organizacyjnych oraz zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych; dla technikum agrobiznesu w zakresie prowadzenia produkcji roślinnej oraz organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa w agrobiznesie; - zdobycie nowej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I STAŻU

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

 

LISTA OSÓB REZERWOWYCH

 

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl