Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. W. S. Reymonta w Rawie Mazowieckiej prowadzi nabór do następujących typów szkół:


1. Liceum Ogólnokształcące. Klasy z przedmiotami w zakresie rozszerzonym:
·      kl. A 
(j. polski, j. obcy, opcjonalnie: historia/WOS/geografia)
·      kl. B 
(matematyka, j. obcy, opcjonalnie: fizyka/informatyka/geografia)
·      kl. C 
(biologia, j. obcy, opcjonalnie: chemia/matematyka/geografia)

Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego, natomiast drugim językiem obowiązkowym jest, do wyboru, język niemiecki lub rosyjski.

2. Technikum kształcące w zawodach (pod nazwami zawodów wykaz kwalifikacji, które zdobywa uczeń w trakcie nauki):
·       Technik agrobiznesu
     
Prowadzenie produkcji rolniczej.
      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
·       Technik ekonomista
     
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
      Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
·       Technik rolnik
     
Prowadzenie produkcji rolniczej.
      Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.
·       Technik logistyk
     
Obsługa magazynów.
      Organizacja transportu.

 

 


 

 

 

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl