Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

mobilny reymont

Zespół Szkół Ponadgminazjalnych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pt. „Mobilny Reymont” o numerze 2018-1-PL01-KA102-047966 w ramach programu Erasmus + sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1.Mobilność edukacyjna.

Czas trwania projektu: 01.09.2018 r. – 31.12.2019 r.

Dofinansowania projektu z UE: 57.897 EUR

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Technikum.

Celem głównym projektu jest nabywanie i rozwijanie przez 32 uczniów klas trzecich technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk, technik agrobiznesu, technik ekonomista umiejętności i kompetencji zawodowych dostosowanych do wymagań europejskiego rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie odbędą 2 tygodniową praktykę zagraniczną we Włoszech.

Przygotowanie uczestników do wyjazdu będzie obejmować:

- spotkania organizacyjne

- przygotowanie kulturowe

- przygotowanie językowe

- przygotowanie pedagogiczne

- przygotowanie zawodowe

- spotkanie z policjantem

- spotkanie z opiekunami.

 

Do dnia 12 października 2018 r. trwa rekrutacja do projektu uczniów klas trzecich Technikum.

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Formularz zgłoszeniowy

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa osób do projektu

Regulamin zagranicznej praktyki zawodowej

Raport z realizacji projektu

 

 


kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl