Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID- 19

 

I ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1.     Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami umieszczonymi na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.

2.     Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien założyć maseczkę ochronną i zdezynfekować dłonie.

3.     W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4.     W jednym czasie, w pomieszczeniu biblioteki poza nauczycielami, mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

II ZASADY WYPOŻYCZNIA I ZWROTU KSIĄŻEK

1.      Użytkownikom ogranicza się korzystanie z księgozbioru w wolnym dostępie do półek.

2.      Do czasu ustania pandemii wprowadza się zakaz indywidualnego korzystania  z komputerów, drukarki, ksero, atlasów i innych pomocy naukowych wspólnego użytku.

3.      W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki osobiście w godzinach pracy biblioteki lub napisać poprzez stronę dziennika elektronicznego.

4.      Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się na stoliku przy drzwiach biblioteki.

5.      Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

III ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

1.      Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

2.      Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

3.      Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

 

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl