Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

projekt finansowan ue 


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pn. „Reymont+” o numerze  2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 w ramach programu Erasmus + sektor Edukacja szkolna, Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej


Beneficjent projektu: Powiat Rawski

Czas trwania projektu: 31.05.2023 r. – 30.10.2024 r.

Dofinansowania projektu z UE: 49.194 EUR

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Liceum.

Celami projektu są: zwiększanie świadomości wpływu aktywności fizycznej na zdrowie młodzieży, wdrożenie aktywności fizycznych w życie codzienne młodzieży, podniesienie kompetencji językowych i przełamanie bariery komunikowania się przez uczniów w języku angielskim.

Program mobilności uczniowie będą realizować podczas 2 tygodniowego pobytu na Malcie.

Przygotowanie uczestników do wyjazdu będzie obejmować:

- spotkania organizacyjne

- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe

- przygotowanie językowe

- warsztaty.W dniach 31.1052023r–13.06.2023r trwa rekrutacja do projektu uczniów klas trzecich Liceum.

Regulamin rekrutacji - pobierz

Regulamin mobilności - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Lista zakwalifikowanych - pobierz

Lista rezerwowa - pobierz

 

W dniach 08.01.2024 – 19.01.2024 trwa rekrutacja do projektu uczniów klas III liceum w roku szkolnym 2023/2024

Lista zakwalifikowanych - pobierz (.pdf)

Lista rezerwowa - pobierz (.pdf)

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl