Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

 

zajecia

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-0026/18 pn. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 
 Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - II edycja

 

Harmonogram zajęć:

Zadanie 2: Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości

Zadanie 3: Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do matury

Zadanie 4: Zajęcia z matematyki przygotowujące do matury 

Zadanie 5: Zajęcia z fizyki przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 6: Zajęcia z chemii przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 7: Koło geograficzne

Zadanie 8: Koło biologiczne

Zadanie 9: Zajęcia z informatyki przygotowujące do matury

 

Harmonogram zajęć:

Zadanie 5: Koło zainteresowań z fizyki

Zadanie 7: Koło geograficzne

Zadanie 6: Koło zainteresowań z chemii


Harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Harmonogram zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnegoSzkolenie – „Wykorzystywanie zasobów Internetu oraz  e – learningu w pracy” z dnia 16.10.2019 r. zostało przełożone i odbędzie się 23.10.2019 r. w godzinach 15.00 – 19.00

W dniu 23 października 2019 r. odwołane są zajęcia koła zainteresowań z fizyki. Zajęcia odbędą się 4 grudnia 2019 r. w godzinach 15.00 - 18.00

W dniu 19 listopada 2019 r. odwołane są zajęcia koła zainteresowań z fizyki. Zajęcia odbędą się 11 grudnia 2019 r. w godzinach 15.00 - 18.00

Szkolenie: „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w sieci”   z dnia 20.11.2019 r. zostało przełożone i odbędzie się  26.11.2019 r. w godzinach 15.00 – 19.00

 

Harmonogram zajęć - II edycja:

Zadanie 2: Zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości

Zadanie 3: Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do matury

Zadanie 4: Zajęcia z matematyki przygotowujące do matury 

Zadanie 5: Zajęcia z fizyki przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 6: Zajęcia z chemii przygotowujące do matury i kółko zainteresowań

Zadanie 7: Koło geograficzne

Zadanie 8: Koło biologiczne

Zadanie 9: Zajęcia z informatyki przygotowujące do matury

Zajęcia z przedsiębiorczości dla 2 grupy odbędą się 7 marca 2020 r. godz. 8.00-16.00

 

W związku z zamknięciem szkół od 12 marca 2020 roku zostają odwołane wszystkie zajęcia pozalekcyjne.
O nowych terminach zajęć będziemy informować.

 

Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki odbywać się będą :

1,2,3 czerwca 2020 roku, w godzinach 13.15- 16-15

Zajęcia z chemii przygotowujące do matury - harmonogram

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do matury odbedą się 26.05.2020 r. w godzinach 8.00 - 10.00.

Zajęcia z informatyki przygotowujące do matury odbywać się będą:

28.05.2020 r. godz. 12.00 - 17.00

04.06.2020 r. godz. 12.00 - 17.00

Zajęcia z matematyki przygotowujące do matury - harmonogram

Zajęcia on-line koła zainteresowań z fizyki - harmonogram

Koło biologiczne - harmonogram

Koło biologiczne 1 grupa - harmonogram

Koło geograficzne - harmonogram

Koło zainteresowań z fizyki - harmonogram

Koło chemiczne - harmonogram

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego - harmonogram

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach ponadpodstawowychzajęcia koła biologicznego odbędą się

dnia 29 października 2020 roku o godzinie 14.10w formie zdalnej na Classroomie.

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl