Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces".

Szczegóły w załącznikach:

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ Część I

Załącznik nr 1a - OPZ Część II

Załącznik nr 1b - OPZ Część III

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

Zalącznik nr 3 - Formularz cenowy Część I

Zalącznik nr 3a - Formularz cenowy Część II

Zalącznik nr 3b - Formularz cenowy Część III

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 6 - Formularz oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 7 - Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

 


kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl