Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrast

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia pracowni szkolnych w ramach zadania pn.: "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces".

Szczegóły w załącznikach:

SIWZ

Załącznik nr 1 - OPZ Część I

Załącznik nr 1a - OPZ Część II

Załącznik nr 1b - OPZ Część III

Załącznik nr 1c - OPZ Część IV

Załącznik nr 1d - OPZ Część V

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

Zalącznik nr 3 - Formularz cenowy Część I

Zalącznik nr 3a - Formularz cenowy Część II

Zalącznik nr 3b - Formularz cenowy Część III

Zalącznik nr 3c - Formularz cenowy Część IV

Zalącznik nr 3d - Formularz cenowy Część V

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy

Aktualizacja : Załącznik nr1 - OPZ część I

Odpowiedzi do pytań

Odpowiedzi na pytania cz2

Odpowiedzi na pytania cz3

Zmiana dotycząca terminu składania ofert

Ogłoszenie na BZP o zmianie terminu

Informacja dla wykonawców o przebiegu otwarcia ofert dn.17.11.2020r.

Aktualizacja informacji o otwarciu ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty - uzasadnienie

Unieważnienie przetargu część III, IV, V

 

 


kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl