Top
Zmnijesz czcionki Zwiększ czcionki Odwróć kolory obrazków Wysoki kontrastOgłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Formularz cenowy 

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 9: Formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 10: Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Formularz cenowy 

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 9: Formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 10: Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Odpowiedź na pytania dostawców

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.10.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Formularz cenowy

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 7: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 8: Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 9: Formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 10: Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.11.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Władysława Stanisława Reymonta
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Reymonta 14

tel./fax (46) 814-46-36

@: zsrrawa@wp.pl